Fejléc kép
Hunglish
Az itt következő angol és hunglish szavakat és kifejezéseket Tezla Albert “Egy szívvel két hazában” c. könyvéből idézzük. Szójegyzékünkben első helyen szerepel az angol, illetve hunglish szó, ezt követi magyar megfelelője; a hunglish szavakat dőlt betűkkel különböztetjük meg, ezeket magyar jelentésük magyarázata követi, majd végül zárójelben megadjuk eredeti angol formájukat is.

A Hunky Blues-ban bemutatott korszakának közkeletű hunglish szavai érdekesek lehetnek a nézőknek. Főleg Dr. Bakó Elemér által 1960 és 63 közt készített nagyszerű interjúi, és a korabeli amerikai magyar hírlapok a meglehetősen gyakran ejtett variációkat is megőrizték. Ez szolgálhat magyarázatul azokra az esetekre, melyekben eltérés mutatkozik a természetesnek mondható fonetikus átírástól: például „Delray” helyett Deljay; „revolver” helyett levorver; „kantin” helyett katin és „szuper” helyett supper.

acórájt: helyes, rendben van (that’s all right)
bakethús. sült hús (baked meat)
bakszi. doboz, láda (sör) ( box [of beer[)
bányabósz: bányafelügyelő (mine boss)
bányapléz: kisebb bányatelep (mining place)
bif: marhahús (beef [meat])
bigány: nyersvas (pig iron)
bósz: főnök, felügyelő (boss)
burd: szállás és ellátás munkásembernek (board)
dacórájt: helyes, rendben van (that’s all right)
fajtakontri: valamilyen fajta vidék (some kind of country [area])
fandri: vasöntőgyár, öntőde (foundry)
jesszeri! igen, uram (yessiree!)
jubecse: fogadj rá! (yabetcha)
Keszegárda, Keszligarda: az Ellis Island előtti New York-i bevándorlási állomás (Castle Garden)
kifikszolni: kicsinálni
kollektor: aki pénzt gyűjt istentisztelet közben (collector)
kompánia: (munkáltató) társaság/vállalat (company)
konstabler: rendőr (constable)
májn, majna: bánya (a mine)
majnás, majner: bányász, bányamunkás (miner)
verk: munka (work)