Header image
Hunglish
The English and Hunglish words and expressions appearing here are quoted from Albert Tezla's book titled "Hazardous Quest". In the glossary the first is the English or Hunglish word, this is followed by its Hungarian meaning; the Hunglish words appear in italics, these are followed by the explanation of their Hungarian meaning; and finally in the brackets their original English form is shown.

The Hunglish words appearing in the Hunky Blues, common at the times, can be especially interesting for the viewers. First and foremost the amazing interviews recorded by Dr. Elemér Bakó between 1960 and 1963, and the era's American-Hungarian newspapers preserved the often used variations. This can explain those cases, where there is a difference compared to the seemingly natural phonetic transcripts e.g. "Deljay" instead of "Delray"; "levorver" instead of "revolver"; "katin" instead of "kantin" and "supper" instead of "szuper"

acórájt: helyes, rendben van (that’s all right)
bakethús. sült hús (baked meat)
bakszi. doboz, láda (sör) ( box [of beer[)
bányabósz: bányafelügyelő (mine boss)
bányapléz: kisebb bányatelep (mining place)
bif: marhahús (beef [meat])
bigány: nyersvas (pig iron)
bósz: főnök, felügyelő (boss)
burd: szállás és ellátás munkásembernek (board)
dacórájt: helyes, rendben van (that’s all right)
fajtakontri: valamilyen fajta vidék (some kind of country [area])
fandri: vasöntőgyár, öntőde (foundry)
jesszeri! igen, uram (yessiree!)
jubecse: fogadj rá! (yabetcha)
Keszegárda, Keszligarda: az Ellis Island előtti New York-i bevándorlási állomás (Castle Garden)
kifikszolni: kicsinálni
kollektor: aki pénzt gyűjt istentisztelet közben (collector)
kompánia: (munkáltató) társaság/vállalat (company)
konstabler: rendőr (constable)
májn, majna: bánya (a mine)
majnás, majner: bányász, bányamunkás (miner)
verk: munka (work)